top of page

Säkrare lyft

Loggor_rund_säkra_lyft50%lärledd.png

Denna utbildning erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni upp med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik.

 

Sedan träffar ni er instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för er. Därefter gör ni den praktiska delen. Ni kommer då att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, lyfttabeller, kommunikation och kopplingar som därefter avslutas med ett praktiskt prov.

Denna utbildning är för er som ska arbeta som lastkopplare eller signalman. Detta är en utvidgad utbildning för er som vill arbeta i en säkrare miljö när ni ska lastkoppla.

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och arbeta som en lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger lastkopplaren & signalmannen en heltäckande behörighet för att kunna arbeta med kranar och lastkoppla.

Hela denna utbildning utgår från de internationella standarderna:

  • ISO 23 853:2020 (Lyftkranar - Utbildning av lastkopplare och signalmän)


Samt arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Lastkopplaren samarbetar med kranföraren måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning). I våran utbildning går vi även igenom en del grundfakta på kranarna.

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för lastkopplare och signalmän:

  • Kranens arbetsområde

  • Olika kranar

  • mekanismer och säkerhetsutrustning

  • Lyftredskapens egenskaper och utförande

  • Belastningstabeller

  • Lastkoppling

  • Signalering för signalman


Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

 

Utbildningen är uppbyggd med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

 

Tidsåtgång

Teoretiska delen som sjävstudier: 2-4 timmar

Praktiska delen med instruktör: 2-6 timmar

Det utbildningsbevis ni får gäller i 5 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs.

 

Välkommen att prova våra utbildningar!

bottom of page