top of page

Minikran < 10 tonmeter

Loggor_rund_minikran_50%lärledd.png

Denna utbildning erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni upp med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik.

 

Sedan träffar ni er instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för er. Därefter gör ni den praktiska delen. Ni kommer då att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av kranen som därefter avslutas med ett praktisk körprov.

OBS! För att gå denna utbildning krävs att ni har säkra lyft. Det finns en utbildning där denna utbildning är inkluderad.

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra en minikran. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba minikranar.


Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger minikransoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar - Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.  

Denna utbildning är för er som redan har säkra lyft. Denna utbildning måste du ha för att få köra kranen. Denna utbildning finns även med säkra lyft. Ta med intyg för säkra lyft. Detta ska uppvisas för instruktören.

Hela denna utbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan.

Denna läroplan omfattar de minimikrav på utbildning som erfordras för operatörer av minikranar upp till 10 tonmeter.

 

Den utgår från de internationella standarderna:

 • ISO 9926-1 Kranar utbildning av förare

 • ISO 9926-2 Kranar utbildning av förare –Mobilkranar

 • ISO12480-1 Lyftkranar Säker användning
   

 • Samt AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.


Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Kranföraren måste därför väljas med omsorg och ha en grundläggande utbildning även i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning).

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar:

 

 • Kranens arbetsområde

 • Lära ut tekniken kring minikranar

 • Deras egenskaper och lastdiagram

 • Mekanismer och säkerhetsutrustning

 • Ge grundläggande färdigheter i manövrering. 


Behöver du ha en utbildning för större minikranar eller en pick and carry kran så tar vi tillsammans med din instruktör fram en maskinspecifik utbildning till dig. 

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

 

Utbildningen är uppbyggd med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

 

Tidsåtgång

Teoretiska delen med självstudier: 2-4 timmar

Praktiska delen med instruktör: 2-6 timmar

Detta utbildningsbevis gäller i 5 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs. 

Ni måste ha utbildningen säkra lyft sedan tidigare för att få köra kranen. 

Detta intyg  bör delges  er arbetsgivare.

 

Välkommen att prova våra utbildningar!

bottom of page