top of page

Minkran < 10 tonmeter

& säkra lyft

Loggor_rund_minikran_m_säkra_lyft50%lä

Denna utbildning erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni upp med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik.

 

Sedan träffar ni er instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för er. Därefter gör ni den praktiska delen. Ni kommer då att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av kranen som därefter avslutas med ett praktisk körprov.

Ni gör också en praktisk del på Säkra lyft. Där lär vi oss att hantera lyftredskapen. Vi övar kopplingar, riskbedömning, lyfttabeller och allmän säkerhet.

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra en minikran eller att arbeta som en lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska arbeta med minikranar.

Denna utbildning är för er som inte har säkra lyft sedan tidigare. Denna utbildning måste du ha för att få köra minikranen överhuvudtaget. Denna utbildning finns även utan säkra lyft. 

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger minikransoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar - Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.  

Hela denna utbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan.

Denna läroplan omfattar de minimikrav på utbildning som erfordras för operatörer av minikranar upp till 10 tonmeter.

 

Den utgår från de internationella standarderna:

 • ISO 9926-1 Kranar utbildning av förare

 • ISO 9926-2 Kranar utbildning av förare –Mobilkranar

 • ISO12480-1 Lyftkranar Säker användning

 • ISO 23 853:2020 (Lyftkranar - Utbildning av lastkopplare och signalmän)


Samt arbetsmiljöverkets föreskrift

AFS2006:6 Användning av lyftandordningar och lyftredskap.

Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Kranföraren måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning även i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning).

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar samt lastkoppling och signalman:

 

 • Kranens arbetsområde

 • lära ut tekniken kring minikranar

 • deras egenskaper och lastdiagram

 • mekanismer och säkerhetsutrustning

 • ge grundläggande färdigheter i manövrering

 • Lastkoppling

 • Signalering för signalman


Behöver du ha en utbildning för större minikranar eller en pick and carry kran så tar vi tillsammans med din instruktör fram en maskinspecifik utbildning till dig. 

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

 

Utbildningen är uppbyggd med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

 

Tidsåtgång

Teoretiska delen som självstudier: 4-6 timmar

Praktiska delen med instruktör: 4-6 timmar

Det utbildningsbevis ni får gäller i 5 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs.

Välkommen att prova våra utbildningar!

bottom of page