top of page

Lift / Mobil arbetsplattform

Loggor_rund_lift_50%lärledd.png

Denna utbildning erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni upp med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik.

 

Sedan träffar ni er instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för er. Därefter gör ni den praktiska delen. Ni kommer då att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av liften som därefter avslutas med ett praktisk körprov.

Rekommenderar att ni tillsammans med denna utbildning går Fallskydd för lift. Den tar upp allt ni behöver veta om ert fallskydd och hur ni ska använda den i liften.

 

Då har vi satt ihop denna utbildning med Fallskydd för lift. Ni utför all praktik ihop och utför endast ett slutprov.

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra till exempel en saxlift, bomlift eller en släpvagnslift. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba med liftar.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligaste förekommande lifttyperna som saxlift, bomlift, vikbomslift, stödbensliftar och pelarliftar.

Antingen kommer ni till våra instruktörer så utför vi en fullständig utbildning på alla liftklasser, A1, A3, B1och B3 eller så kommer vi ut till er arbetsplats och utför utbildningen på de liftar ni ska köra för tillfället.

I en basutbildning enligt Liftläroplanen ska minst två lifttyper ingå, antingen av typen 1A och 3B, eller av typen 3A och 1B, det ger behörighet 1A, 1B, 3A, 3B på utbildningsbeviset. Om färre lifttyper än så finns med blir det en begränsad utbildning som ger behörighet för enstaka lifttyper.


Utbildningen följer den internationella standarden samt Liftläroplanen. Hela denna utbildning sker i enlighet med Liftutbildningsrådets liftläroplan.

 

Liftläroplanen utgår från:

 • ISO 18878 Mobila arbetsplattformar - Utbildning för operatör (förare)

 • Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6 Användning av lyftandordningar och lyftredskap.

 • Samt LUR´s (liftutbildningsrådets) läroplan
   

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för liftar - mobila arbetsplattformar:

 

 • Liftens uppbyggnad

 • Daglig tillsyn

 • Riskbedömningar

 • Uppställning av lift

 • Markförhållanden

 • Liftens säkerhet och egenskaper

 • Färdigheter i manövrering. 

 

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.
 

Utbildningen är uppbyggd med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen tillsammans med er instruktör kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov och därefter utför ni den praktiska delen.

 

Tidsåtgång

Teoretiska delen med självstudier: 2-4 timmar

Praktiska delen med instruktör: 2-6 timmar.

 

Det utbildningsbevis ni får gäller i 5 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs.

Välkommen att prova våra utbildningar!

bottom of page