top of page

Travers Grund
& Säkrare lyft

Loggor rund travers 50%lärledd.png

Vårt mål är att leverera en utbildning som gör att ni känner er trygga när ni ska köra en travers-, sväng- eller pelarkran eller arbeta som lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba med kranar eller som lastkopplare/signalman.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordningar eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger kranoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande traverser och svängkranar och producerats enligt EN 13001 (Standard - Lyftkranar). Den ger också behörighet att lastkoppla och agera signalman.  

Hela denna utbildning görs i enlighet med och utgår från de internationella standarderna:
 

 • ISO 9926-1 Lyftkranar - Utbildning av förare

 • ISO 23853 Utbildning av lastkopplare och signalmän

 • ISO 12480-1 Lyftkranar - Säker användning.
   

Dessutom Arbetsmiljöverkets föreskrift:
 

 • AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap


Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar:

 • Kranens arbetsområde

 • Lära ut tekniken kring traverskranar

 • Deras egenskaper

 • Riskbedömning

 • Kontroller och tillsyn

 • Ge grundläggande färdigheter i manövrering. 

 • Allmän kännedom om lyftredskap

 • Lastkoppling

 • Tabeller för lyftredskapVi lägger fokus på en varierad utbildning så kallat blended learning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

 

Utbildningen är uppbyggd med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

 

Tidsåtgång

Teoretiska delen med självstudier: 2-4 timmar

Praktiska delen med instruktör: 2-4 timmar

Detta utbildningsbevis bör förnyas efter 5 år med en repetitionskurs. 

 

Välkommen att prova våra utbildningar!

bottom of page