top of page

Fallskydd för lift

Loggor_rund_fallskydd_lift_30%lärledd.p

Denna utbildning erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del utför ni elever på jobbet vid lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör ni upp med er arbetsgivare. Den tiden vi tar av er är tiden för praktik.

 

OBS! Denna utbildning gäller endast Fallskydd för användning i mobila arbetsplattformar!

 

Ni utför den praktiska delen av denna utbildning samtidigt som ni gör praktiken för lift. Den gör ni tillsammans med er instruktör. På plats går ni genom selen, kopplingspunkter, riskbedömning samt räddningsplan och kontrollpunkter för daglig tillsyn.

Ni kan även utföra denna utbildning ihop med mobila arbetsplattformar/lift som en kombiutbildning. Då har vi satt ihop lift med Fallskydd för lift. Ni utför all praktik ihop och utför endast ett slutprov.

 

Vårt mål är att leverera en utbildning som gör att ni känner er trygga när ni ska  ha fallskydd på er i en lift. Hur man gör daglig tillsyn, vilket fallskydd man ska använda, vad arbetsmiljöverkets lagar innehåller och hur man tänker kring en räddningsplan.

 

Den stora skillnaden på denna utbildning mot en traditionell fallskyddsutbildning är att vi fokuserar på hur man använder ett fallskydd i en lift, där ska man aldrig kunna ramla ur korgen.

Att använda personligt fallskydd är förknippat med många risker. En välutbildad användare kan minimera riskerna och undvika olyckorna. Därför behövs utbildning.

 

Denna kurs har uppkommit för att Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §) 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa oavsett om den är fysiskt, psykisk, kemiska risker eller exempelvis ergonomi. Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd.

Vi kommer bland annat att beröra nedanstående författningssamlingar:

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

AFS 1982:3 Ensamarbete

AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning 
(gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018 efter det styrs det av EU förordningen 2016/425)

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

 

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen. 

Ni läser hela utbildningen på distans. Ni använder er av eran mobiltelefon, surfplatta eller PC. 

 

Tidsåtgång
 

Teoretiska delen inklusive slutprov: 2-4 timmar

 

Praktiska delen med instruktör: ca. 1 timme
 

Det utbildningsbevis ni får gäller tills vidare. Vi rekommenderar en repetitionskurs efter 5 år. 

 

Välkommen att prova våra utbildningar!

bottom of page